Գրիգոր Մանասերեան, Սասունի տարազ

By February 14, 2015ՑՕԳ

Գրիգոր Մանասերեան:  Սասունի տարազ, թ. ~1895