tarazupar
TARAZUPAR.AM- տեղեկատուական-ճանաչողական համացանցային կայք` Հայաստանի երկու հրաշալի կերպարների մասին. ժողովրդական տարազների ու ժողովրդական պարերի մասին: Ուշադրութեան կենտրոնում են Հայաստանի տարազների ու պարերի հետ կապուած փաստերը, նկարագրութիւններն ու մարդիկ:

TARAZUPAR.AM- դրանք որակեալ նյութեր են` զուգորդուած օգտակար ու ճանաչողական տեղեկատուութեան մեծ ծաւալի հետ, որոնք լուսաբանում են հայկական ժողովրդական տարազների ու պարերի գեղեցկութեան լիութիւնը: Այդպիսի զուգակցում դուք կը տեսնէք միայն մեզ մօտ:

TARAZUPAR.AM գործում է երկու լեզուներով` հայերեն ու ռուսերեն:

TARAZUPAR.AM ոչ-առևտրային, ոչ-կառավարական կայք է: